Τι είναι το Net-metering;

Το net metering παράγει το δικό του ρεύμα με φωτοβολταϊκά στον (οικιακό ή επαγγελματικό) του χώρο. Εξασφαλίζει ενέργεια & οικονομία, αφού η αυτοπαραγωγή ρεύματος με net metering δεν απαιτεί την εγκατάσταση ακριβών μπαταριών, την ώρα που με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να παράγετε ακριβώς την ποσότητα ρεύματος που καταναλώνετε, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο!

Αποτελεσματική λειτουργία

Στην αυτοπαραγωγή Net Metering, ο συμψηφισμός του λογαριασμού είναι ενεργειακός, με συνέπεια κάθε φορά που εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός να γίνεται συμψηφισμός εισροής – εκροής ενέργειας. Σε περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός έχει καταναλώσει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με αυτή που παρήγαγε, θα πληρώνει τη διαφορά. Αν έχει ενεργειακό περίσσευμα, το οποίο έχει αποθηκευτεί, αυτό θα μεταφέρεται στο επόμενο τετράμηνο. Η τελική εκκαθάριση γίνεται κάθε χρόνο.

Οικονομική απόδοση του Net Metering

Δείτε υπολογισμούς και παραδείγματα στον πλήρη οδηγό

Γρήγορη απόσβεση με υψηλή απόδοση!

Η απόδοση μίας επένδυσης με ένα σύστημα net metering είναι εγγυημένη. Σε σύγκριση με τις καλύτερες αποδόσεις τόκων, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης ξεκινάει από 14% για τις μικρότερες εγκαταστάσεις και φτάνει μέχρι το 20% στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις!

Μπορείτε να πετύχετε απόσβεση ακόμη και από 5 έτη, με αποτέλεσμα το ρεύμα να μην σας κοστίζει τίποτα για τουλάχιστον 20 χρόνια! Χωρίς να υπολογιστούν μειωμένες δαπάνες στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οποίες μειώνονται εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό ταυτοχρονισμού!

Επιπλέον πλεονεκτήματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις