Ενέργεια με τη δύναμη του ήλιου από τη Solar Systems Hellas

Η Solar Systems Hellas αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία, αποθήκευση και προώθηση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για την κατασκευή & εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων και οικιακών Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους. Αξιοποιούμε τη δύναμη του ήλιου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!

Οι συνεργάτες μας

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών επιβεβαιώνει την άριστη ποιότητα των συστημάτων της Sollar System Hellas!